Juhatuse koosolekud ja otsused

22.11.2017 juhatuse koosolek

Otsused:

 • Juhatuse listi kuuluvad ka peasekretär ning volikogu, valimistoimkonna, arvamuskogu, revisjonitoimkonna ja aukohtu esimehed, kes ei osale võrguhääletustel. Rasmus Lahtvee viitas e-mailis, et arvamuskogu enam pole ja ülesanded on juhatusel. Kas täiendada juhatuse reglementi arvamuskogu ülesannetega (volikogu otsus) või luua uus arvamuskogu (põhikirja muudatus)? Juhatuse otsus: kõik on esindusisikute listi lisamise poolt ja arvamuskogu ülesandeid täidab hetkel juhatus, täiendame juhatuse kodukorda (7 poolt)
 • 16.12. hommikul volikogu, õhtul jõulupidu ja Tallinna piirkonna moodustamine. Otsustatud.
 • 2018 eelarve koostamise seis (Gert). Tähtaeg: 16.12.2017 volikogu koosolek! Joonase ettepanek oleks panna paika protsentides, mille alusel hakkame võimalusel raha kulutama. Juhatuse otsus: jääme numbriliste väärtuste juurde ja järgmisel koosolekul vaatame üle Gerdi ette valmistatud tabeli. Kõik 7 poolt

03.01.2018 juhatuse koosolek (8 liiget kohal)

Otsused:

 1. Juhatuse otsus: praegu ei muuda liikmemaksu arvestust.
 2. Juhatuse otsus: Korraldada järgmine üldkoosolek 7. aprillil 2018 kell 11:00 Tallinnas (koht ja päevakord täpsustub)
 3. Maandumislehte ei pane kodulehele enne volikogu koosolekut.
 4. Esmaspäeva, 8. jaanuari varahommikul läheb pressile välja kokkuvõte volikogu koosolekust ja teisipäeval vastus Kaido Kama küsimustele, mis sisaldab ka viidet volikogu otsustele.

25.04.2018 juhatuse koosolek

Otsused:

 1. Aul Pedajas võtta vastu erakonna liikmeks.
 2. Juhatus teeb intraneti mooduli, kus on liikmete tööülesanded koos kuupäevadega kirjas ja hiljem võimalik jälgida, et oleks tehtud või kui tegemata, siis miks.

2.05.2018 juhatuse koosolek (3 liiget kohal, 4 volitust)

Juttu oli kommunikatsioonimeeskonna kaardistamisest, Gert tutvustas intraneti ülesannete määramise moodulit, Timur räägib Narva-Jõesuu külastusplaanidest, Riigikogu valimiste täisnimekirja kokku saamisest, Gert teeb ettepaneku strateegiaüksus luua. Ühtegi hääletust läbi ei viidud.


9.05.2018 juhatuse koosolek (8 liiget kohal)

Kommunikatsioonikoosolek toimub 16.05., Joonas teeb ettepaneku valimiskomisjonil mõelda nimekirjade koostamise põhimõtete peale, Riigikogu kandidaatide leidmine esmalt siseringist, Olev tutvustab Züleyxa eriarvamust linnavalitsuse RB-resolutsiooni osas, Züleyxa kutsub üles juhatuse liikmeid üles rohkem arvamusartikleid kirjutama ja kiidab Kaspar Kurvet kui eeskuju. Ühtegi hääletust läbi ei viidud.


16.05.2018 juhatuse koosolek (3 liiget kohal, 3 volitust)

Lisette Aro (noortekogu juht) räägib Rootsis käigust seoses 27.-30. juuni toimuva suvekooliga (vanuses 16-30. aastat, 6 osalejat). Juhatus võtab ka teadmiseks, et Lisette Aro osaleb Eelarvamusfestivali paneeldiskussioonis Haapsalus 17. juuni, teemaks valimisea langetamine 16. aastale. Arutatakse Tulika 19 ruumide kasutuse suurendamise vajadust. Joonas tuletab tegemata ülesanded kõigile juhatuse liikmetele meelde! Kagu-Eesti metsad, orhideelised ja isegi lendoravad on ohus! Helistas Andres Varust ELKS-i Varstu osakonnast ja palus meie abi kaevanduste avamise takistamisel (Rail Baltic)! Tartu Emajõe aktsioon – kes on minemas ja kuidas? Lipud ja särgid vaja kaasa võtta. 6 lippu läheb reedeks ise kohale. Peep Mardiste, Teet Randma ja Kai Künnis-Beres on kindlad minejad. Laura palub pilte ja videoid kindlasti teha! Räägitakse ka riigiuuendajatest ettevõtjatest.

Otsused:

 1. Otsustatakse edaspidi teha korraline koosolek üle nädala paaritutel nädalatel kolmapäeviti kell 18:00. Põhjendus: juhatuse liikmed peavad tegema rohkem tööd sektsioonides. Juhatuse koosolek on aru andmise aeg.
 2. Kiita heaks Tallinna ringkonna ettepanek teha iga kuu üks juhatuse koosolek, kus esimese päevakorrapunkti tutvutakse värskete liikmetega ja kus neile tutvustatakse erakonda kuu viimasel koosolekul.

23.05.2018 juhatuse koosolek (5 liiget kohal)

Züleyxa Izmailova räägib Narva-Jõesuu arengutest ja sealt tulnud ettepanekust osaleda kohalikel sündmustel (ka erakonna telgiga võimalik). Marko Kaasik teeb ülevaate Antwerpenis toimunust. Joonas Laks püstitab küsimuse: “Kas erakond on GDPR-iks valmis?” Iganädalaste postituste kokkuvõtete tegemine peatatakse ajutiselt. Lisette Aro küsib: „Kas Rohelised Arvamusfestivalile lähevad?“ Joonas, Zuzu, Kai ja Mihkel osalevad aruteludes. Lisette ka Noored Rohelised MTÜ esindajana. Züleyxa Izmailova räägib Tallinnas toimuvatest lähiaja sündmustest.

Otsused:

 1. Juhatuse otsus: telki ei pane püsti, osaleme aktiivselt aruteludes ja publiku hulgast arvamust avaldades ning kõnnime ringi roheliste särkide, meenete ja mõtetega.
 2. Toomas Väärt (11.04.1987) võetakse vastu erakonna liikmeks.

06.06.2018 juhatuse koosolek (6 liiget kohal, 2 volitust)

Arutletakse Tallinna ringkonna seisu ja edasisi arenguid. Andrei ettepanek anda Tallinna ringkonna inimestele vajalikud kontaktid, et nad liikmeid läbi helistaksid ja aktiveeriksid. Hakkame koostama detailsemat kampaaniaeelarvet koos -strateegia ja meediaplaaniga. Esimene koosolek toimus samal päeval mõned tunnid varem peasekretäri, kommunikatsioonijuhi ja meediapartneri vahel. 10.-14.07. toimub GEN-konverents Lilleorus, kus meie osaleme suurearvuliselt. Narva-Jõesuu 11. juuli üritus, kes korraldab?

Otsused:

 1. Tallinnas helistame kõik liikmed uuesti läbi seoses liikmeküsitlusega. 8 piirkonda ja 8 inimest. Peasekretär määrab vastutajad. Juhatuse välised liikmed saavad ka andmete kasutamise lepingud. Tähtaeg: 18.06.2018

20.06.2018 juhatuse koosolek (pole veel toimunud)