Juhatuse otsused

22.11.2017 juhatuse koosolek

  • Juhatuse listi kuuluvad ka peasekretär ning volikogu, valimistoimkonna, arvamuskogu, revisjonitoimkonna ja aukohtu esimehed, kes ei osale võrguhääletustel. Rasmus Lahtvee viitas e-mailis, et arvamuskogu enam pole ja ülesanded on juhatusel. Kas täiendada juhatuse reglementi arvamuskogu ülesannetega (volikogu otsus) või luua uus arvamuskogu (põhikirja muudatus)? Juhatuse otsus: kõik on esindusisikute listi lisamise poolt ja arvamuskogu ülesandeid täidab hetkel juhatus, täiendame juhatuse kodukorda (7 poolt)
  • 16.12. hommikul volikogu, õhtul jõulupidu ja Tallinna piirkonna moodustamine. Otsustatud.
  • 2018 eelarve koostamise seis (Gert). Tähtaeg: 16.12.2017 volikogu koosolek! Joonase ettepanek oleks panna paika protsentides, mille alusel hakkame võimalusel raha kulutama. Juhatuse otsus: jääme numbriliste väärtuste juurde ja järgmisel koosolekul vaatame üle Gerdi ette valmistatud tabeli. Kõik 7 poolt