Juhatuse otsused

22.11.2017 juhatuse koosolek

  • Juhatuse listi kuuluvad ka peasekretär ning volikogu, valimistoimkonna, arvamuskogu, revisjonitoimkonna ja aukohtu esimehed, kes ei osale võrguhääletustel. Rasmus Lahtvee viitas e-mailis, et arvamuskogu enam pole ja ülesanded on juhatusel. Kas täiendada juhatuse reglementi arvamuskogu ülesannetega (volikogu otsus) või luua uus arvamuskogu (põhikirja muudatus)? Juhatuse otsus: kõik on esindusisikute listi lisamise poolt ja arvamuskogu ülesandeid täidab hetkel juhatus, täiendame juhatuse kodukorda (7 poolt)
  • 16.12. hommikul volikogu, õhtul jõulupidu ja Tallinna piirkonna moodustamine. Otsustatud.
  • 2018 eelarve koostamise seis (Gert). Tähtaeg: 16.12.2017 volikogu koosolek! Joonase ettepanek oleks panna paika protsentides, mille alusel hakkame võimalusel raha kulutama. Juhatuse otsus: jääme numbriliste väärtuste juurde ja järgmisel koosolekul vaatame üle Gerdi ette valmistatud tabeli. Kõik 7 poolt

 

03.01.2018 juhatuse koosolek (7-8 liiget kohal)

  1. Juhatuse otsus: praegu ei muuda liikmemaksu arvestust.
  2. Juhatuse otsus: Korraldada järgmine üldkoosolek 7. aprillil 2018 kell 11:00 Tallinnas (koht ja päevakord täpsustub)
  3. Maandumislehte ei pane kodulehele enne volikogu koosolekut.
  4. Esmaspäeva, 8. jaanuari varahommikul läheb pressile välja kokkuvõte volikogu koosolekust ja teisipäeval vastus Kaido Kama küsimustele, mis sisaldab ka viidet volikogu otsustele.