TOETA

Pöördume sinu poole palvega meid rahaliselt toetada organisatsiooni taasülesehitamisel.

Kui sa soovid:

stressivabamat elu endale ja lastele just Eestis,
et tervishoiusüsteemi ei lammutataks, vaid arendataks,
et fosforiiti ei hakataks kaevandama ja põlevkivi kaevandamine lõpetataks nii kiiresti kui võimalik,
et odavat taastuvenergiat jaguks kõigile ja jääks ekspordikski,
et kanepi mustast turust saaks mõistusepäraselt riiklikult reguleeritud turg,
et rüüstamata metsad ja maad jääksid meitele ja Rail Baltic läheks läbi Tartu,
et koole oleks igasuguseid,
et Inimene kirjutataks suure tähega ja et me oleks enam kui rida Exceli tabelis,
et rohelisi töökohti tekkiks üle kogu Eesti,
et toit ja riided poleks mürgised, et GMO ei kasvaks, et mesilased jääksid ellu,
et olulistes küsimustes saaks kodanikud algatada referendumeid,
et Eesti kasutaks ära võimalusi, mida 21. sajandil meile pakkuda on, nii majanduses, keskkonnas, sotsiaalpoliitikas kui ka teistes valdkondades…

…siis, palun, toeta meid võimalusel oma võimaluste piires. Iga Euro on meile oluline:

ERAKOND EESTIMAA ROHELISED
EE072200221029698609