Meie

Erakond Eestimaa Rohelised on ainus poliitiline ühendus Eestis, mille peaeesmärgiks on jätkusuutlik eluviis ja majandamine. Siin kodulehel saate tutvuda erakonna programmi ja tegevusega, meiega liituda ja meid valimistel toetada.

Mõistame, et maakera loodusvarud on piiratud ja nende efektiivsem kasutamine on võtmeküsimuseks lähiaastate majanduse arengus. Kasutagem seda kõike läbimõelduslt ja säästlikult!

Põhikirjast:

§ 2. Eesmärgid

[…] “Erakond on ellu kutsutud, et poliitilise tegevuse abil vähendada inimeste kahjulikku mõju keskkonnale ning kasutada selleks arukaid ja ajakohaseid lahendusi. Erakond seab oma tegevuses eesmärgiks säästlike, heaolu ning tervist tagavate tehnoloogiate loomisele ja rakendamisele kaasaaitamise ning otsedemokraatlike mehhanismide juurutamise Eesti poliitilisse kultuuri ja praktikasse, et toetada ja suurendada kodanike võimalusi riigijuhtimisprotsessist vahetult osa võtta. Erakonna eesmärgid on detailselt väljendatud erakonna programmis.”

“MEIE” rubriigi rippmenüüst leiad järgmised viited: Ajalugu, Põhikiri, Üldkogu, Volikogu, Juhatus, Peasekretär, Aukohus, Valimistoimkond, Revisjonitoimkond, Ringkonnad ja piirkonnad, Liikmemaks, Head Tavad

Translate »
%d bloggers like this: