Revisjonitoimkond

Revisjonitoimkonna liikmed on Anne Artus, Harri Tilk ja Christina Rannit.

Revisjonitoimkonna e-mail on revisjon@erakond.ee.

§ 41. Revisjonitoimkond

(1) Revisjonitoimkond allub ainult üldkogule. Erakonna revisjonitoimkonna valib üldkogu järgmise korralise üldkoguni.

(2) Revisjonitoimkonna liikmed valivad endi hulgast juhataja.

(3) Revisjonitoimkonna põhiülesanne on erakonna põhikirja ning üldkogu, erakonna sisehääletuse, volikogu ja juhatuse otsuste täitmise kontrollimine. Vähemalt kord aastas revideerib toimkond erakonna rahaliste ja muude vahendite laekumist ning kasutamist ning esitab revisjoniaruande kinnitamiseks üldkogule.

(4) Revisjonitoimkonna otsused võetakse vastu koosseisu häälteenamusega.

(5) Erakonnaseaduses sätestatud juhtudel viiakse läbi audiitorkontroll.

Translate »
%d bloggers like this: