Jätame palgalõhe kuivale – teeme palgad avalikuks!

Täna, 23.03 tähistatakse Eestis võrdse palga päeva. Alles selleks kuupäevaks teenivad naised välja meeste poolt eelmisel aastal teenitud palga – võrdse palga teenimiseks peaks naiste tööaasta kestma 15 kuud! Põhjuseks on sooline palgalõhe.

Kas teadsid, et…

Eestis on Euroopa Liidu suurim sooline palgalõhe. Eurostati andmetel oli Eestis naistöötajate brutotunnitasu 2018. aastal 22,7% madalam kui meestöötajatel. Euroopa Liidu keskmine on 15%.
Sooline palgalõhe on üks olulisemaid soolise ebavõrdsuse näitajaid ühiskonnas.
Sooline palgalõhe ei ole paratamatu, vaid sotsiaalselt kujunev ja kujundatav nähtus. Seda vormivad tööandjate ja töötajate hoiakud ja tegutsemisviisid ning ka tööturuvälised asjaolud. Riigil on soolise palgalõhe vähendamisel oluline roll ning mitmeid tegutsemisvõimalusi.
Soolist palgalõhet kujundavad organisatsioonide igapäevategevused, juhtimis- ja personalitavad. Sugu mängib vaikimisi olulist rolli tööalaste otsuste või tegevuste puhul, kuid selle mõju enamasti ei teadvustata.
Soolise palgalõhe põhjused on suuresti struktuursed ega peitu eelkõige naistes endis. Tööturul ja organisatsioonides valitsevad väärtused, mis annavad eelise maskuliinse normiga enam sobituvatele töötajatele.
Meeste tunnipalk laste arvu kasvades suureneb, naiste puhul on tulemus vastupidine. [..]

Loe miks me palgalõhest jagu ei saa klikates artikli pealkirjal.

Read more
Translate »