nr 1390 KAI KÜNNIS-BERES

Olen sünnist alates Kadrioru, st Kesklinna, elanik. Olen näinud ja tunnetanud selle linnajao ilu ja valu. Oma lapsepõlve veetsin Kadriorus ja mereääres, kuhu sai igalt poolt suvel vabalt jalutada ja talvel suusatada. Olen näinud sedagi kuidas avalik ala pidevalt väheneb, kuidas praeguse Reidi tee piirkonnas ehitati tihedalt elumaju täis roheala ja jalgpalliväljak, kuidas uusehituste tõttu katkes suusarada Kadriorust Pirita metsa, kuidas on maja maja haaval lammutatud ilusaid puitehitisi (osa on õnnestunud siiski ka renoveerida ja säilitada). Kurbusega olen näinud ka seda kuidas kohalike elanike huvidest sõidab üle äritegevus ja turismindus. Kuidas pompöössed arendused ning kiirelt kerkivad näotud ehitised kerkivad tihti kohalike elanike heaolu arvel nende tahtmise vastaselt. Tallinna põliselanik ei tunne, et temas hoolitakse, mida me kõik peale iseseisvumist lootsime.

Tallinna ageng on toimunud ajendatud kiirest rahasaamise võimalusest (eelkõige kaubanduskesku, ärihooned, hotellid, näiliselt luksuslikud elamud, parklad), mitte olemasolevat looduskeskkonda ja põliselanike elukvaliteeti ja tuleviku suundumusi arvestava kava kohaselt, mida isegi ei eksisteeri. Tehislik muruplats ja lillepeenar ei asenda parkmetsa ja looduslikku rannaala, kus saaks loodusesse sulanduda ning rahu nautida. Pingeline tööpäev ruumides ja sellele järgnev närvesööv liiklemine töölt koju, tihti ka kodust tööle, pole lahendus ega õnnelik elu.

Enamik Euroopa suurlinnade elanikke nutab taga ajaloolisi puitmaju, rahulikke agulitänavaid ja looduslikke linnasiseseid rohealaseid. Unistatakse vanadest õunaaedadest ja peenramaadest kesklinnas. Meil on veel võimalus seda mingilgi määral säilitada, aga mitte enam kaua.

Olles töötanud nii Tallinna Ülikoolis kui ka Tehnikaülikoolis (TTÜ) õppejõu (Keskkonnakorralduse õppesuund) ja teadlasena ning vahepeal ka Keskkonaauditorina ja Tallinna veepuhastusjaamas veekvaliteedi kontrollina olen ma pidanud ennast kursis hoidma maailmas toimuvaga. Seetõttu on läbimõtlemata otsuseid, aegajalt ilmnevat hoolimatust ning väkese grupi huvide eelistamist väga valus näha. Aitaksin kaasa, et Tallinna elanik olenemata tema vanusest ja majanduslikust seisust tunnetaks, et temaga arvestatakse ja tast hoolitakse ning tahaks öelda „Minu kodulinn – minu Tallinn“ .

 

Volikogus keskenduks nii mõnelegi teemale:

 1. Linnahalduse alase info läbipaistev levitamine, huvigruppide igakülgne kaasamine, kasutades selleks igale grupile sobilikke infokanaleid.
 2. Autoomanike huvide eelistamise teiste inimgruppidega võrreldes lõpetamine ning ühistranspordi kui väga mugava ja linnakeskonnas sobivaima liiklusvormi jätkuv parandamine (sõidugraafikute parendamine jne) ja autoomanike poolt kasutamise lihtsustamine.
 3. Tallinna Vee AS kui väga kasumliku ettevõtte peale kehtiva lepingu lõppemist 2020.a. linnale kuuluvuse taastamine.
 4. Jäätmemajanduse korraldamine lähtudes, sellest, et korrekse sorteerimisega kaasnevad soodustused ja asjaolust, et sorteeritud jäätmed on teistele tööstuste tooraine.
 5. Koristussüsteem peab haarama ka Tallinna lahe rannariba, mitte ainult ametlikud supelrannad supluse perioodil. Sellisel rannaprahi (valdavalt plastiku) koristamisel on lisaks esteetilisele ka oluline merekeskkonnakaitseline vajadus.
 6. Sademevete kogumise ja imbaladele säilimine on oluline linnaplaneeringu osa. Ökoloogiliste ja innovatiivsetete lahenduste rakendamine sademevete eelpuhastamiseks enne merre juhtimist ning illegaalsele reovee merre juhtimisele lõpu tegemine – Tallinna lahe seisundi parandamiseks hädavajalik.
 7. Erivajadustega inimeste huvide süsteemne arvesse võtmine linnaruumi kujundamisel ja ehitiste rajamisel.
 8. Kiire kaalutlemata ja kaasamata otsustamispraktika asendamine läbimõeldud ja erinevate valdkondade spetsialiste ja kohalikku elanikkonda kaasava otsustusprotseduuriga – Eesti pealinna kesklinna puhul on õige otsu raudselt tähtsam kui mis tahes tähtaeg või rahastusabi võimalus.
 9. Rohkem esteetilisi ja huvitavaid, kaasaegsel teaduslikul teadmisel ja keskkonnasõbralikul arhitektuuril põhinevaid objekte Tallinna linnaruumi!

Küsimused oodatud!

 

Kai Künnis-Beres

Eestimaa Rohelised volikogu liige

Kesklinna kandidaat nr 1390

kkunnis@gmail.com

 

Loe lisa:

 • Kai Künni-Beres – Ravimijäägid ohustavad Läänemerd

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/teadlane-ravimijaagid-ohustavad-laanemerd?id=60691655

http://www.pealinn.ee/tervis/merebioloog-laanemerre-joudvad-ravimijaagid-tapavad-meie-kalu-ja-n169864

http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/merebioloog-ravimijaagid-ohustavad-laanemere-kalade-ja-loomade-paljunemisvoimet?id=74595007

http://etv.err.ee/v/keskkond/1ac2e293-0a61-4932-a149-b8123b859490/ttu-teadur-soome-laht-on-vahem-saastatud-kui-laanemeri-gotlandi-saare-umbruses

 • Kai Künni-Beres – Võitlus Nõmmelaste joogivee (põhjavee) säilitamise nimel.

http://epl.delfi.ee/news/eesti/ulemiste-jarve-vesi-trugib-nommelaste-kraanidesse?id=51187217

 • Kai Künni-Beres – Eurotoetuste toel soetatud kallid tööstuslikud veefiltrid hakkavad teatud juhtudel puhastamise asemel hoopis meie põhjavett reostama.

http://digileht.maaleht.delfi.ee/paevateema/urgsed-bakterid-ummistavad-veefiltreid?id=77698704

 • Kai Künnis-Beres artikkel: “Miks joogivesi on roostevärvi ja haiseb?”

http://www.toilavv.ee/index.php?page=103

 • Kai Künnis-Beres artikkel: “ Pirita tee ääres levivas vetikahaisus on süüdi ka.”

http://novaator.err.ee/259427/pirital-levivas-vetikahaisus-on-suudi-ka-inimesed

http://forte.delfi.ee/news/maa/tallinnas-pirital-levivas-vetikahaisus-on-suudi-ka-inimesed?id=75466991

http://atlas.postimees.ee/4227543/mida-teevad-teadlased-traktoritega-russalka-rannas

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: