nr 1398 KALLE TAMMEMÄE

Olen Kristiine elanik enam kui 20 aastat ja hindan piirkonna mitmekülgsust alates rohelistest väikemajade piirkondadest kuni moodsate keskkonda sobituvate korterelamuteni. Silmatorkav on ringkonna roll vahendamaks kesklinna ja kaugemate piirkondade vahelisi liiklustuiksooni olles nii linnaelu vahendaja kui võimaldaja. Lisaks autode ja ühistranspordi koridoridele vajab Kristiine eeskujulikku kergliiklusteede võrgustikku ning pidevat hoolimist, et ringkonna tehnoloogiline areng toimuks looduskeskkonda rikastavalt, mitte ruineerivalt.

Töötades TTÜ-s teadlase, õppejõu ja insenerina (http://ati.ttu.ee/~kalle) väärtustan Kristiines süsteemset arengut, mis arvestaks tasakaalustatult nii inimeste kui  looduskeskkonnaga, rakendades säästlikku ja arukat tehnoloogiat nii elustiili osana kui ka tarbimises, tootmises ja taaskasutuses.

Abielus, peres kolm täiskasvanud last.

—————————————————
Volikogus keskenduks nii mõnelegi teemale:

  1. Linnahalduse alase info läbipaistev levitamine tänaste tehnoloogiliste võimalusete abil, kaasates sotsiaalmeediat [sama seisukoht on roheliste programmis]
  2. Piirkonna aiajäätmete äraveo ja utiliseerimise parimatele eeskujudele vastavad lahendused, mis on täna mitteloogilised ning piirkonna elamute spektrit mittearvestavad.
  3. Kõrvaltänavate kvaliteet ning parkimiskorraldus, kus sageli kergliikluse ja jalakäija jaoks kvaliteetne liiklemisrada puudub
  4. Taastuvenergia kasutusvõimaluste uurimine ja rakendamine (nt päikeseenergial töötavad keskkonnainfo tablood), katusepinna rakendamine päikeseenergia tootmiseks (nõue uute hoonete projekteerimisel ja rajamisel).
  5. Vanade puude seisundi kaardistamine ja jälgimine, olles valmis proaktiivselt sekkuma nii kaitseks, hoolduseks kui ka asendamiseks [samalaadne punkt on roheliste programmis]

Küsimused oodatud!

Tervitades,

Kalle Tammemäe

Kristiine ringkond
Kandidaat nr 1398

5032844

https://kalletammemae.wordpress.com/

 

%d bloggers like this: