nr 1403 ALEKSANDER POTOTSKI

Olen elanud Lasnamäel erinevatel aegadel kokku ligi 20 aastat.

Tunnen piirkonna rõõme ja muresid.

Olen hariduselt bioloog, kes maailmas palju rännanud ning näinud meie emakese Maa ilusamaid kui ka reostunud paiku. Kui lendad lennukiga maakera teise otsa näed kui väike ja habras meie Maa tegelikult on. Siis mõistad, et maakera globaalsed ökoloogilised probleemid ja katastroofid saavad alguse sinu, konkreetse inimese käitumisest ning otsustest.

Tänastest palju suuremad tervet maakera hõlmavad lähituleviku migratsiooniprobleemid saavad alguse ökoloogilistest katastroofidest. Mida teha, et seda ei juhtuks? Kui sina soovid, et sinu lapsed ja lapselapsed saaksid hingata puhast õhku, et puhtavee jõgedes ja järves elaksid kalad, et metsades kohtaks taimi, loomi, linde ja putukaid pead juba täna ise otsustama, millist käitumismustrit valid. Maakera globaalne käekäik oleneb tegelikult konkreetselt sinu tänasest elustiilist ning käitumisharjumustest. Kas sinu elustiil on säästlik või pillav, kuidas käitud looduses, kellele annad oma hääle…

Just sellepärast olen otsustanud kandideerima Eestimaa Roheliste ridades.

Soovin volikokku pääsedes mõjutada otsuseid ning otsustada elutähtsaid inimökoloogia küsimusi:
– kaardistada Lasnamäe elamuid. Suure soojuskadudega majad renoveerida osaliselt linna rahadega, kohustuslikult paigaldada uute elamute katustele päikesepaneele ning päikesekollektoreid vee soojendamiseks;
– planeerida Lasnamäel loogilist ja mugavat parkimiskorraldust autodele ning jalgratastele;
– luua Lasnamäele jalakäijate ja kergteede võrgustiku;
– koordineerida jalakäijate ja kergteede võrgustiku planeerimist teiste Tallinna linnaosadega, et lihtsalt ja mugavalt pääseks jala, vankriga ning jalgrattaga Lasnamäelt ükskõik mis linna piirkonda;
– kaardistada Lasnamäe elusa ja eluta looduse väärisobjekte, looma nende hooldamiseks ja kaitseks ülelinnaline koordineeritud programm.


В Ласнамяэ я прожил в разное время около 20 лет.

Знаю радости и проблемы Ласнамяэ не понаслышке.

По образованию я биолог. Много путешествую и видел прекрасные и безобразно загрязнённые места нашей матушки Земли. Когда летишь на самолёте на другой край планеты видишь насколько на самом деле мала и беззащитна наша Земля. И тогда понимешь, что глобальные экологические проблемы Земли начинаются с тебя, от поведения и решений конкретного человека.

Намного бо’льшие по сравнению с сегодняшними миграционные проблемы получат начало в ближайшем будущем в результате экологических катастроф. Что делать, чтобы этого не случилось? Если ты желаешь, чтобы твои дети и внуки могли дышать чистым воздухом, чтобы в чистой воде рек и озёр подилась рыба, в лесах можно было встретить растения, зверей, птиц и насекомых должен уже сегодня принять решение, какой стиль поведения выберешь. Глобальное развитие планеты зависит в самом деле от твоего сегодняшнего стиля жизни и привычек поведения. Каков стиль твоей жизни – экономичный или расточительный, как ты ведёшь себя на природе, кому отдашь свой голос…

Именно поэтому я принял решение баллотироваться в рядах Партии «Зелёных Эстонии».

В случае выдвижения в горсовет Таллинна желаю иметь возможность влиять на решения, а также решать жизненно важные вопросы человеческой экологии:

  • картографировать жилые постройки Ласнамэя. Реновировать дома с большими потерями тепла частично за деньги города, в обязательном порядке устанавливать на крышах новых строящихся домов солнечные батареи и коллекторы для нагрева воды;
  • планировать в Ласнамяэ логичное и удобное расположение парковок для автомобилей и велосипедов;
  • создать в Ласнамяэ сеть пешеходных и велосипедных дорожек;
  • координировать сеть дорожек с другими частями Таллинна, чтобы из Ласнамяэ можно было легко и удобно попасть в любой район города пешком, с коляской и на велосипеде;
  • картографировать объекты живой и неживой природы Ласнамяэ, создать скоординированную городскую программу по их обслуживанию и сохранению.

 

Aleksander Pototski

Eestimaa Rohelised

Lasnamäe kandidaat nr 1403

Tel: 5015545

E-post: aleksander.pototski@gmail.com

 

 

%d bloggers like this: