nr 1415 Katrin Jõgisaar

Olen Mustamäel elanud 1992. aastast. Pean tunnistama, et olen tulihingeline Mustamäe fänn. Mustamäe on paljude inimeste kodu, mitte mõttetu magalarajoon. Mustamäe on ka üks Tallinna hariduskeskustest. On tagumine aeg hakata Mustamäed justnimelt koduna ja hariduskeskusena kohtlema.

Alates 2008. aastast olen olnud vabatahtlike abil valmiva keskkonnaportaali Bioneer.ee toimetaja. Olen aidanud projektijuhi ja vabatahtlikuna kaasa mitmetele keskkonnaprojektidele, sh suurtele keskkonnahariduslikele kampaaniatele. Viimased neli aastat olen tegelenud ka puuetega inimestega, näiteks koolitanud vaimupuudega ja psüühikahäiretega inimesi, et nad saaksid igapäevaelus paremini hakkama. Alates 2016. aastast olen juhtinud korteriühistut.

Kandideerin, kuna usun, et kohalikku elu peaksid edendama just need inimesed, kellele kohalik elu päriselt korda läheb. Vaja on neid inimesi, kes on reaalselt valmis volikogus töötama. 2013. aasta valimiste järgselt läks valitutest Tallinna linnavolikokku tööle kõigest kolmandik . Ülejäänud osalesid valimistel peibutuspartidena.

Mustamäe on korteriühistute linnaosa. Praegu napib Tallinnas kaasamist ja kommunikatsiooni. On küll Tallinna TV ja tasuta ajalehed, aga reaalset suhtlust ja kaasamist on vähe, näiteks suhtlust korteriühistutega. Lihtsaim viis kaasata suuremat hulka inimesi kohalikesse  otsustesse, on kaasata senisest enam korteriühistuid. Mustamäel tähendab iga korteriühistu kümneid kui mitte sadu inimesi. Praegu peavad ühistud nuruma infot. Seda kas üldse ei anta või antakse vähe.

Korteriühistute abil saab Mustamäed muuta keskkonnahoidlikumaks, inim- ja loomasõbralikumaks linnaosaks. Võimalikult palju tuleb ühistutele anda abi ja infot renoveerimise, hoovide korrastamise, parkimisprobleemide lahendamise, heakorra, loomakaitse, tuleohutuse kohta. Ühistujuhtidele on vaja korraldada tasuta koolitusi.

Linn peab arendama rattateid, tegema korda kvartalisiseseid teid ja tagama jalakäijatele ohutuse. Praegu on Mustamäel võimalik rattaga liikuda suuremate teede ääres, aga see pole mugav ega ohutu.

Pean tähtsaks, et riigikoolid ja -lasteaiad oleksid neutraalsed. Et õppeasutustes ei surutaks peale usukombeid, poliitikat või sunniviisilist tarbimist. Kiusamisvaba kool on teema, mis mind inspireerib. Linn peab tagama, et lapsed saavad kooli ohutult. Mitte iga Mustamäe kooli juurde ei pääse lapsed mööda kõnniteed.

Minu jaoks on olulised ka puuetega inimesed, nii nende hoolekanne kui võrdne juurdepääsetavus. Puuetega inimesed vajavad abi, aga nad ei ole abitud, neid ei ole vaja silma alt ära saata. Neil on õigus väärikale elule. Mustamäel on paraku väga keeruline liikuda, kui inimene on ratastoolis või käimisraamiga.

Tallinnas on vaja üle vaadata ühistranspordi liinide marsruudid ja need kaasajastada.

Olen abielus, peres kasvab 13aastane poeg.

KATRIN JÕGISAAR
KOV valimiste MUSTAMÄE RINGKOND
KANDIDAAT NR 1415

Vaata ka ERR-i portaalile antud vasuseid: http://www.err.ee/k/mustamae-linnaosa/1415-katrin-j%C3%B5gisaar

KATRIN@BIONEER.EE, 5257794
www.bioneer.ee

Pildil: Aitan erinevatele ettevõtmistele kaasa vabatahtlikuna. Näiteks olen käinud jalutamas varjupaiga koertega. 
%d bloggers like this: