Izmailova Tallinna volikogule: „Aitäh, et toetate keskkonnaprojekte!“

Tallinna Linnavolikogu võttis 60 poolthäälega vastu eelnõu, mis võimaldab Tallinnal osaleda CoastNet Life välisprojektis „Rannikuelupaikade taastamine”. Muuhulgas viiakse projekti käigus Aegnale
lambakari .

Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova tutvustas eilsel volikogu istungil CoastNet Life keskkonnaprojekti eelnõud. Volikogu võttis eelnõu vastu ühegi vastuhääleta. Projekti käigus taastatakse Paljassaare hoiuala ning Aegna saare maastikukaitseala väärtuslikud kooslused, mis aitavad tagada mitmete linnu- ja taimeliikide püsimajäämise Tallinnas.

Abilinnapea Züleyxa Izmailova avaldas heameelt, et volikogu toetas Tallinna osalemist projektis ning eraldas raha projekti läbiviimiseks. „On erakordselt rõõmustav tõdeda, et osade teemade ja eelnõude puhul ei otsi fraktsioonid võimalust kuidagi poliitilist profiiti lõigata, vaid toetavad mõistlikke ja vajalikke algatusi. Kusjuures keskkonnaprojektide tublide toetajatena on volikogu varasemaltki silma paistnud. Aitäh!“ kommenteeris Izmailova.

Veebruaris võttis volikogu ühegi vastuhääleta vastu Züleyxa Izmailova poolt esitatud HEAWATERI projekti eelnõu, milleks Tallinn eraldas pool miljonit eurot. Projektiga vähendati väljavalitud jõgedes toite- ja ohtlike ainete kontsentratsiooni.

Vaata lähemalt projekti „HEAWATER – Läänemere valgala väikeste jõgede tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu” tulemuste kohta: http://www.tallinn.ee/heawater

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
%d bloggers like this: