Lahkus Salme Poopuu

Kurbusega teatame, et meie hulgast on lahkunud pikaajaline Eestimaa Roheliste liige ja suur toetaja Salme Poopuu.
Me oleme tänulikud tema aktiivse osaluse ja panuse eest Eestimaa Roheliste tegevustesse.
Salme oli meiega algusaastatest alates ja Temas oli tahe ja jõud, et Eestimaa Rohelistel läheks alati paremini. Salme uskus meisse ning Eestimaa heaolu parandamisse koos meiega. Täname ja mälestame. Head teed, armas Salme!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
%d bloggers like this: