Loe Euroopa Roheliste Kongressil vastu võetud Eestimaa Roheliste “Ökoeksitamise resolutsiooni” nüüd eesti keelde tõlgituna!

Eestimaa Roheliste resolutsioon “Ökoeksitamine (greenwashing) fossiilkütustest energia tootmisel” võeti Liverpoolis toimunud Euroopa Roheliste kongressil ilma ühegi vastuhääleta vastu. Loe meie resolutsiooni täisteksti nüüd eesti keeles!

Pdf versioonis lugemiseks vajutage siia

Taustainfo:  Eesti Energial on suur soov müüa taastuvenergia pähe Balti ja Auvere elektrijaamades põlevkivi ja puidu koospõletamisest saadava elektrienergia CO2 kvooti riikidele, kes ei suuda täita kliimakokkuleppe eesmärke aastaks 2020.

Massiline puidu põletamine väikse kasuteguriga kateldes viiks meie niigi üleraie all kannatavate metsade ökosüsteemid veelgi suuremasse kriisi. Eestimaa Rohelised on seisukohal, et energiatootmine puidust ja põlevkivist olukorras, kus tervelt 60% olemasolevast energiast lihtsalt õhku paisatakse on loodusressursse raiskav ja keskkonda laastav tegevus ja kindlasti pole see “roheline” energia!

Tänapäevased tehnoloogiad võimaldavad juba enam kui 90% toodetavast energiast võrku suunata.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
%d bloggers like this: